Байгаль хамгаалах үйлдэл таниас ямар ч хүч, мөнгө шаардахгүй. “ЗӨВХӨН СЭТГЭЛ”-тэй байхад болно.

Холбоос