Хүн төрөлхтний хэт мухар сүсэг үргэлж байгалийн эсрэг байдаг.

Холбоос