СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ПРОЦЕССЫН ТОЙМ

Огноо ПРОЦЕССЫН ТОЙМ /2023/
 6  2023.06.30 Нэхэмжлэлээ татан авах нь нэхэмжлэлээсээ татгалзсантай адил үр дагавар үүсгэдэг
5 2023.05.22 БНХАУ-д даалгавар гүйцэтгүүлэхээр Монгол дахь хэргийг түдгэлзүүлэв
4 2023.04.18 Гэрлэлт цуцлуулах нэхэмжлэл гаргахаас өмнө эвлэрүүлэн зуучлалын ажиллагаа хийлгэнэ
3 2023.03.31 Шүүхээс гарах шийдвэрийг баталгаажуулах арга хэмжээг өөр арга хэмжээгээр сольж болно
2 2023.02.20 Хариуцагчийг албадан ирүүлэхээр шийдвэрлэв
1 2023.01.31 Хэргийг шийдвэрлэх хүртэл хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулахаар шийдвэрлэв
Огноо ПРОЦЕССЫН ТОЙМ /2022/
1 2022.08.25 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаатай холбоотой нэхэмжлэлийг тухайн шийдвэр гаргасан шүүхэд гаргана.
2 2022.10.31 Эрүүгийн хэргийг шийдвэрлээгүй байхад түүний улмаас учирсан хохирлыг иргэний шүүх шийдвэрлэхгүй

Холбоос

© 2023 он. Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүх. All rights reserved.