СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ПРОЦЕССЫН ТОЙМ

ОгнооПРОЦЕССЫН ТОЙМ /2024/
12024.03.20Төлбөрт хураагдсан хөрөнгийн талаар гомдлоо гаргасан бол
шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг түдгэлзүүлнэ
22024.04.03Улсын их хурлын хянан шалгах түр хорооны дарга, шинжээчийг
хариуцагчаар тодорхойлжээ
ОгнооПРОЦЕССЫН ТОЙМ /2023/
 6 2023.06.30Нэхэмжлэлээ татан авах нь нэхэмжлэлээсээ татгалзсантай адил үр дагавар үүсгэдэг
52023.05.22БНХАУ-д даалгавар гүйцэтгүүлэхээр Монгол дахь хэргийг түдгэлзүүлэв
42023.04.18Гэрлэлт цуцлуулах нэхэмжлэл гаргахаас өмнө эвлэрүүлэн зуучлалын ажиллагаа хийлгэнэ
32023.03.31Шүүхээс гарах шийдвэрийг баталгаажуулах арга хэмжээг өөр арга хэмжээгээр сольж болно
22023.02.20Хариуцагчийг албадан ирүүлэхээр шийдвэрлэв
12023.01.31Хэргийг шийдвэрлэх хүртэл хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулахаар шийдвэрлэв
ОгнооПРОЦЕССЫН ТОЙМ /2022/
12022.08.25Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаатай холбоотой нэхэмжлэлийг тухайн шийдвэр гаргасан шүүхэд гаргана.
22022.10.31Эрүүгийн хэргийг шийдвэрлээгүй байхад түүний улмаас учирсан хохирлыг иргэний шүүх шийдвэрлэхгүй

Холбоос