СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ТОЙМ

Огноо ШИЙДВЭРИЙН ТОЙМ /2023/
 1 2023.03.31 Автомашинд зориулаагүй замаар явж эвдэлбэл даатгалаас нөхөн төлөхгүй
2 2023.03.31 Чөлөө олгох байдлаар ажлаас чөлөөлсөн
3 2023.03.27 Үертэй гол гатлах үед автомашин эвдэрсэн  хохирлыг даатгалын тохиолдол биш гэж үзэв
4 2023.02.15 Гомдол гаргах хугацааг хэтрүүлж болохгүй
5 2023.02.07 Нэхэмжлэх эрхийг хэрэгжүүлэхдээ нотлох үүрэгтэй
6 2023.01.31 Даатгалын тохиолдол бий болох нөхцөл  орчныг бүрдүүлээгүй гэж үзэв
7 2023.01.23 Гэрээг цуцлахдаа нөгөө талдаа урьдчилан мэдэгдэж, гэрээний үүргээ биелүүлэх боломж олгоно
Огноо ШИЙДВЭРИЙН ТОЙМ /2022/
1 2022.08.01 Байшинг газрын бүрдэл хэсэг гэж үзэн байшингийн ханаар хөрш газрын хилийн заагийг тогтоосон байна.
2 2022.08.01 Мөнгө буцаан өгснөө баримтжуулах л хэрэгтэй байж
3 2022.09.26 Зээлдэгч биш байсан ч барьцаалсан хөрөнгөөрөө зээлийн төлбөрийг төлнө
4 2022.09.26 Бусдын хөрөнгийг үндэслэлгүй авч болохгүй.
5 2022.10.24 Бусдын нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүндийг гутаасан мэдээ тараасан бол няцаах үүрэгтэй.
6 2022.10.24 Газар шилжүүлэх гурвалсан харилцаа.
7 2022.11.21 Хөдөлмөрийн гэрээг дуусгавар болгох мэдэгдлийг бичгээр гаргаж, ажилтанд танилцуулна.
8 2022.12.14 Тусгай зөвшөөрөл гаргаж өгөх, авах агуулгаар хийсэн хэлцэл хууль бус болно
9 2022.12.14 Зээлийн гэрээ цуцлагдсан ч зээлийг эргүүлэн төлж дуусгах хүртэл хүү, нэмэгдүүлсэн хүү төлөх үүрэгтэй гэж үзэв

Холбоос

© 2023 он. Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүх. All rights reserved.