Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхүүдийн 2022 оны 8-р сарыг 2023 оны мөн үетэй  харьцуулсан хэргийн хөдөлгөөний үзүүлэлт     

Холбоос

© 2023 он. Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүх. All rights reserved.