Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газрын 2023 оны жилийн үйл ажиллагааны тайлан

https://drive.google.com/file/d/1JTSUQg079Eu9Dh99-4L2ZIdrI-1034Ou/preview

Холбоос