УУЛЗАЛТЫН ТОВ 2023.05.01-2023-05.05

Уулзалт болох цаг минут Өргөдөл гаргагч Уригдагч тал Өргөдлийн агуулга Зуучлагч
1 5/3/2023 10:00 Б.Түвшинжаргал Э.Эрдэнэцогт Гэрлэлт цуцлуулах тухай Б.Хулан
2 5/3/2023 11:00 Д.Байгаль Х.Цогтбилэг Гэрлэлт цуцлуулах тухай Б.Хулан
3 5/3/2023 13:30 Э.Ариунболд “Смарт контейнер” ХХК 41,000,000 төгрөг гаргуулах тухай Б.Хулан
4 5/3/2023 16:00 “Нэт Капитал Мобайл” ХХК Б.Эрхэмбаяр 1,548,000 төгрөг гаргуулах тухай Б.Хулан

Холбоос