УУЛЗАЛТЫН ТОВ 2023.05.08-2023-05.12

Уулзалт болох цаг минут Төлөв Өргөдлийн дугаар Өргөдөл гаргагч Уригдагч тал Өргөдлийн агуулга Зуучлагч
5/8/2023 11:00 Товлосон 181/ӨР2023/00227 “Финпак” ХК П.Буянбадрах 6,469,390 төгрөг гаргуулах тухай Б.Зулзаяа
5/8/2023 12:00 Товлосон 181/ӨР2023/00197 Д.Байгаль Х.Цогтбилэг Гэрлэлт цуцлуулах тухай Б.Хулан
5/8/2023 15:00 Товлосон 181/ӨР2023/00234 “Жоконди” ХХК Г.Ганчимэг 3,000,000 төгрөг гаргуулах тухай Б.Зулзаяа
5/9/2023 13:30 Товлосон 181/ӨР2023/00209 “Ньюремеди” ХХК Өргөө амаржих газар 64,936,000 төгрөг гаргуулах тухай Б.Хулан
5/11/2023 11:00 Товлосон 181/ӨР2023/00213 Б.Мөнхжаргал С.Амарбаян Гэрлэлт цуцлуулах тухай Б.Хулан

Холбоос