Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газар

Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газар нь Үндсэн хууль, Шүүхийн тухай /шинэчилсэн найруулга/хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомж, хэм хэмжээний бусад актуудыг удирдлага болгон  шүүгчийн хараат бус шүүхийн бие даасан байдлыг хангаж хамгаалах, шүүхийн захиргаа, хүний нөөц, төсөв санхүүг удирдах, шүүхийн нээлттэй байдлыг хангах, олон нийттэй харилцах зэрэг үндсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

 

Холбоос