ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ 2023.04.27-2023.04.28

Шүүх хуралдаан болох огноо, цаг, мин Шүүх хуралдааны танхим Нэхэмжлэгч Хариуцагч Шаардлага Шүүгч
4/27/2023 8:30 Шүүх хуралдааны танхим 1 Сити Кастел Констракшн ХХК Г.Ганзулыг эрэн сурвалжлуулах тухай Х.Дашдэчмаа
4/27/2023 8:45 Шүүх хуралдааны танхим 1 Бат Ундран Мандах ББСБ ХХК Б.Нямдавааг эрэн сурвалжлуулах тухай Х.Дашдэчмаа
4/27/2023 9:00 Шүүх хуралдааны танхим 6 Ньюстар финанс ББСБ ХХК Б.Наранбаатар 1 650 904 төгрөг гаргуулах тухай Т.Энхтуяа
4/27/2023 9:00 Шүүх хуралдааны танхим 1 Голомт банк ХХК Х.Уранчимэгийг эрэн сурвалжлуулах тухай Х.Дашдэчмаа
4/27/2023 9:00 Шүүх хуралдааны танхим 3 Сиби энержи монгол групп ХХК Таван толгой түлш 7 500 000 төгрөг гаргуулах тухай О.Цэнд-Аюуш
4/27/2023 9:05 Шүүх хуралдааны танхим 1 Голомт банк ХХК Ё.Энхтөрийг эрэн сурвалжлуулах тухай Х.Дашдэчмаа
4/27/2023 9:10 Шүүх хуралдааны танхим 1 Голомт банк ХХК А.Хонгорзулыг эрэн сурвалжлуулах тухай Х.Дашдэчмаа
4/27/2023 9:15 Шүүх хуралдааны танхим 1 Голомт банк ХХК Б.Бат-Эрдэнийг эрэн сурвалжлуулах тухай Х.Дашдэчмаа
4/27/2023 9:20 Шүүх хуралдааны танхим 1 Голомт банк ХХК И.Бадмаарагийг эрэн сурвалжлуулах тухай Х.Дашдэчмаа
4/27/2023 9:30 Шүүх хуралдааны танхим 1 Голомт банк ХХК Э.Эрдэнэцацралыг эрэн сурвалжлуулах тухай Х.Дашдэчмаа
4/27/2023 9:35 Шүүх хуралдааны танхим 1 Гэрэл финанс ББСБ ХХК Б.Манлайбаяр эрэн сурвалжлуулах тухай Х.Дашдэчмаа
4/27/2023 9:40 Шүүх хуралдааны танхим 1 Гэрэл финанс ББСБ ХХК О.Маралыг эрэн сурвалжлуулах тухай Х.Дашдэчмаа
4/27/2023 10:00 Шүүх хуралдааны танхим 1 Д.Нармандах Сити баз консалтинг ХХК Ажилгүй байсан хугацааны цалин 17 500 000 төгрөг гаргуулах тухай Х.Дашдэчмаа
4/27/2023 10:00 Шүүх хуралдааны танхим 8 Э.Эрдэнэтуяа Нийтийн тээврийн газар Төрийн байгууллага Ажилд эгүүлэн тогтоолгох тухай Ц.Наранчимэг
4/27/2023 10:00 Шүүх хуралдааны танхим 12 Мандал даатгал ХХК Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар Төрийн байгууллага 3 821 970 төгрөг гаргуулах тухай Т.Энхтуяа
4/27/2023 10:30 Шүүх хуралдааны танхим 3 Капитал банк ХХК дах Банкны эрх хүлээн авагч Хатан-Эстэр ХХК Зээлийн ЗГ-2015/09 дугаар гэрээний дагуу 2021 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн байдлаар 1,006,898,518.20 төгрөг 20 мөнгө гаргуулах тухай Б.Цолмон
4/27/2023 11:00 Шүүх хуралдааны танхим 7 Б.Баасандаш Санхеро ХХК 17 544 121 төгрөг гаргуулах тухай Т.Энхтуяа
4/27/2023 11:00 Шүүх хуралдааны танхим 4 Б.Эрдэнэбат Б.Төмөртогоо 8 800 000 төгрөг гаргуулах тухай О.Цэнд-Аюуш
4/27/2023 11:30 Шүүх хуралдааны танхим 8 Ц.Төгсжаргал Эрдэнэс Тавантолгой ХК ажилд эгүүлэн тогтоолгох, ажилгүй байсан үеийн цалин хөлс, олговор гаргуулах нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгал төлүүлэх Ц.Наранчимэг
4/27/2023 11:30 Шүүх хуралдааны танхим 5 Голомт банк ХХК Ц.Ариунболдыг эрэн сурвалжлуулах тухай О.Цэнд-Аюуш
4/27/2023 11:45 Шүүх хуралдааны танхим 10 Голомт банк ХХК Л.Базарзанданг эрэн сурвалжлуулах тухай. О.Цэнд-Аюуш
4/27/2023 12:00 Шүүх хуралдааны танхим 3 Х.Наранцэцэг Л.Бурмаасүрэн 138,550,000 төгрөг гаргуулах тухай Б.Цолмон
4/27/2023 13:30 Шүүх хуралдааны танхим 1 Т.Батжаргал Б.Даваа Ажил хэргийн нэр хүндийг сэргээх, өөрийн болон гэр бүлийн гишүүдийнхээ гутаагдсан нэр төрийг гутаасан доромжилсон арга хэлбэрээр сэргээлгэх тухай. Х.Дашдэчмаа
4/27/2023 13:30 Шүүх хуралдааны танхим 3 Т.Оюунгэрэл Монгол банк ХХК 114 187 190 төгрөг гаргуулах тухай Б.Цолмон
4/27/2023 13:30 Шүүх хуралдааны танхим 6 Шилника ХХК Дампуурсанд тооцуулах тухай О.Цэнд-Аюуш
4/27/2023 13:30 Шүүх хуралдааны танхим 8 Зууннайман Ойл ХХК Гучиндэлгэр ХХК 311 953 500 төгрөг гаргуулах тухай Ц.Наранчимэг
4/27/2023 13:30 Шүүх хуралдааны танхим 7 О.Өлзийсайхан Ажилласан жил тогтоолгох тухай Т.Энхтуяа
4/27/2023 13:32 Шүүх хуралдааны танхим 2 Т.Гэрэлт-Од Төрийн банк ХХК Орон сууцны зээлийн гэрээний үүрэг дуусгавар болгох, тус гэрээний төлбөрт төлсөн 216.528.987 төгрөг гаргуулах тухай Б.Цолмон
4/27/2023 15:00 Шүүх хуралдааны танхим 11 Ч.Энхболд Т.Отгонболд Оюунтөгс нар 11 783 865 төгрөг гаргуулах тухай Т.Энхтуяа
4/27/2023 15:00 Шүүх хуралдааны танхим 3 Эхлэл Өрнөл ХХК Э.Ариунбат 9 863 051 төгрөг гаргуулах тухай Б.Цолмон
4/27/2023 15:00 Шүүх хуралдааны танхим 1 Н.Насанжаргал Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөл Төрийн байгууллага Тэтгэмжийн зөрүү70 200 000 төгрөг гаргуулах тухай Х.Дашдэчмаа
4/27/2023 15:00 Шүүх хуралдааны танхим 6 Жи жи ай ХХК Воком констракшн ХХК 28 576 574 төгрөг гаргуулах тухай О.Цэнд-Аюуш
4/27/2023 15:00 Шүүх хуралдааны танхим 10 Д.Ганчимэг Таван толгой түлш ХХК Гүйцэтгэх захирлын 2022.09.16-ны Б/1324 өдрийн тушаалыг хүчингүй болгох тухай Ц.Наранчимэг
4/27/2023 16:00 Шүүх хуралдааны танхим 1 П.Оюунтуяа Монгол Улсын сангийн яам Төрийн байгууллага Нэг удаагийн буцалтгүй тусламжийг Сангийн яамнаас гаргуулах тухай Х.Дашдэчмаа
4/27/2023 16:30 Шүүх хуралдааны танхим 5 Х.Гантуяа Х.Соёл-Эрдэнэ нар Өмчлөгчөөр тогтоолгох тухай О.Цэнд-Аюуш

Холбоос