УДИРДАХ БОЛОН ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТЫН ЗАР

УДИРДАХ БОЛОН ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТЫН ЗАР

Төрийн албаны зөвлөлийн Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дэргэдэх салбар зөвлөлөөс шүүхийн захиргааны байгууллагын удирдах болон гүйцэтгэх 127 албан тушаалын тусгай шалгалтыг 2023 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдөр зохион байгуулна. Тусгай шалгалтын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж авна уу.

Дараах хүснэгтээс сул орон тооны мэдээлэл авна уу.

 

Холбоос