9.АЛБАН ТУШААЛЫН БАЙДЛАА АШИГЛАЖ ХӨРӨНГӨ ЗАВШСАН ЭТГЭЭДЭД ЭРҮҮГИЙН ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭЛГЭВ

Багануур дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн шийдвэр №122ШЦТ

Шүүхийн шийдвэрийн тойм №2, 2023.01.16

Шийдвэрийн төлөв : Хүчин төгөлдөр болсон.

Санамж: “Энэхүү тойм нь шүүхийн орлохгүй олон нийтийг ашиглах боломжтой.”

Иргэн нь Э нэгдэлтэй зээл олгохдоо зээлийн ажилтнаар ажиллаж байхад гэр бүлийн гишүүнийхээ цалингийн зээлийг хаах боломжтой Барьцаалан зээл олгох гэрээг баталгаажуулж, итгэмжлэн хариуцуулсан зээл олгосон мөнгөнөөс 16,00,000 төгрөгийн зээл олгосон.

Дүүргийн прокурорын хяналтыг Э-г бусдын итгэмжлэн хариуцаж өгсөн эрүүлжүүлэх нөхцөлийг хангасан буюу албан тушаалын тушаалыг олж засварлах гэмт хэрэг үйлдэгдсэн гэмтлийг буруутайд тооцох яллах ажиллагааг үйлдэж, шүүхээр хийсэн.

Хэрэгт цугларсан нотлох баримтаар Э нь тус тус олгосон зээл олгохдоо Хөдөлмөрийн гэрээгээр зээлийн мэргэжилтнээр ажиллаж байсан, мөн байгууллагын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр баталгаажуулсан бусад этгээдэд Барьцаалан зээлдүүлэх гэрээгээр олгосон нь нотлогддог байсан.

Э-г албан тушаалын үйл ажиллагаатай холбоотой Барьцаалан зээлдүүлэх гэрээгээр үйлдсэн /хуурамч нэр, бүртгэлийн дугаар, өмчийн нэр бичиж/ өөрт нь итгэмжлэн хариуцуулсан байгууллагын мөнгөнөөс 16,000,000 төгрөгийг Шүүхийн удирдлагын зардлаар олж авсан гэмтлийг буруутайд тооцсон.

Гэмт хэргийг үйлдсэн этгээдэд 12,000-40,000 нэгжтэй /1 нэгж =1000 төгрөг/ тэнцэх хэмжээний торгох, эсхүл 2-8 жил хүртэл хорих ял шийтгэхээр ба шүүх Э-д түүний хувийн байдал, гэмтэл, хор уршиг төлсөн нөхцөл, гэмтлийг буруу. буруугаа ял авахаас хамгаалах торгох оногдуулж шийдвэрлэв.

 

Шүүхийн шалгалтыг бүтнээр нь үзэх цахим сүлжээ: https://shuukh.mn/single_case/82948?daterange=2022-12-01%20-%202023-01-31&id=1&court_cat=2&bb=1

Тоймыг бэлтгэсэн : Багануур дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч С.Өлзий-Отгон

Холбоос