Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн Процессын тойм

Нэхэмжлэлээ татан авах нь нэхэмжлэлээсээ татгалзсантай адил үр дагавар үүсгэдэг

2023-06-30

Шүүгчийн захирамжийн огноо, дугаар: 2023.02.23, 181/ШШ2023/00556 Шүүгчийн захирамжийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон Тойм: 2023.06.28. процесс-6 Иргэн Батаа нь хариуцагч Билэг, Заяа, “Х” банк,...

Ажилд эгүүлэн тогтоосон шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа дуусгавар болсон бол цалинтай тэнцэх хэмжээний олговрыг шаардах эрхгүй

2023-05-25

Шийдвэрийн огноо, дугаар: 2023.05.02, 181/ШШ2023/01317 Шийдвэрийн төлөв: хүчин төгөлдөр болоогүй. Тойм: 2023.05.22, шийдвэр №7, Сүхбаатар дүүргийн ЗДТГ-т мэргэжилтнээр ажиллаж байсан ирг...

БНХАУ-д даалгавар гүйцэтгүүлэхээр Монгол дахь хэргийг түдгэлзүүлэв

2023-05-25

Захирамжийн огноо, дугаар: 2023.05.12, 181/ШЗ2023/08320 Захирамжийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон. Тойм: 2023.05.22, процесс №5 Иргэн “Б” нь хариуцагч “Ц” компани болон БНХАУ-ын ...

Гэрлэлт цуцлуулах нэхэмжлэл гаргахаас өмнө эвлэрүүлэн зуучлалын ажиллагаа хийлгэнэ

2023-04-28

Захирамжийн огноо, дугаар: 2023.01.03, №181/ШЗ2023/00660 Захирамжийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон. Тойм: 2023.04.18, процесс №4 Иргэн Дэлгэр нь нөхөр Баттай 2019 онд албан ёсоор гэрлэлтээ бүртгүүлс...

Шүүхээс гарах шийдвэрийг баталгаажуулах арга хэмжээг өөр арга хэмжээгээр сольж болно

2023-04-28

захирамжийн огноо, дугаар: 2022.11.11, 181/ШЗ2022/15534 захирамжийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон. Тойм: 2023.03.31, процесс №3   Санамж: Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй бөгөөд зөвх...

Хариуцагчийг албадан ирүүлэхээр шийдвэрлэв

2023-04-28

Захирамжийн огноо, дугаар: 2023.02.10-ны 181/ШЗ2023/003073, Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон. Тойм: 2023.02.20, процесс №-2 “Н” компани нь “А” компанид холбогдуулан худалдсан барааны үнэ 39,...

Хэргийг шийдвэрлэх хүртэл хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулахаар шийдвэрлэв

2023-04-28

Захирамжийн огноо, дугаар: 2023.01.13-ны 181/ШЗ2023/001241, Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон. Тойм: 2023.01.31, процесс №-1 Санамж: Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй бөгөөд зө...

Эрүүгийн хэргийг шийдвэрлээгүй байхад түүний улмаас учирсан хохирлыг иргэний шүүх шийдвэрлэхгүй

2023-04-28

Захирамжийн дугаар: 2022.10.20-ны 181/ШЗ2022/014191, Шийдвэрийн төлөв: хүчин төгөлдөр болоогүй. 2022.10.31, процесс - тойм-2   Банк нь “И” ХХК болон “Д” ХХК, иргэн Золоо нарт холбогду...

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаатай холбоотой нэхэмжлэлийг тухайн шийдвэр гаргасан шүүхэд гаргана.

2023-04-28

Захирамжийн дугаар: 2022.06.08-ны 181/ШЗ2022/07946, Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон. 2022.08.25, процесс – тойм: дугаар 1 Иргэн Очоос Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт холбо...

Холбоос