Чингэлтэй дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн Процессын тойм

Шүүх бусад шүүхээр даалгавар гүйцэтгүүлэх боломжтой

2023-04-28

Захирамжийн дугаар:   Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн         2023.03.29-ны өдрийн 182/ШЗ2023/03920 Захирамжийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болоогүй Санамж: “Энэхүү тойм нь ш...

Шүүхийн процессын тойм

2023-04-28

Захирамжийн дугаар: 2022.09.26-ны өдрийн 182/ШЗ2022/11916 Хүчин төгөлдөр болсон.  1.Төв аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь Н байгууллагын нэхэмжлэлтэй иргэн Б-д холбогдох ...

Шүүхийн шаардлагыг Хил хамгаалах ерөнхий газар биелүүлэх үүрэгтэй

2023-04-28

Захирамжийн дугаар: 2022.06.06-ны өдрийн 182/ШЗ2022/07616 Хүчин төгөлдөр болсон. Банк иргэн Т-ээс зээлийн өр нэхэмжилж шүүхэд хандсан ба шүүх хариуцагчийг шүүхэд ирүүлэх мэдэгдэх хуудсыг Т-ийн х...

Хариуцагч шүүх хуралдаанд ирэхгүй бол албадан ирүүлнэ

2023-04-28

Захирамжийн дугаар: 2022.06.15-ны өдрийн 182/ШЗ2022/08104 Хүчин төгөлдөр болсон.  Иргэн Б-ээс гаргасан нэхэмжлэлээр Газар албадан чөлөөлүүлэх тухай  иргэний хэргийг шийдвэрлэхээр шүүх хэлэлцэх г...

Шүүхийн харъяалал зөрчиж үүсгэсэн хэргийг харъяалалын дагуу шилжүүлнэ

2023-04-28

Захирамжийн дугаар: 2022.06.27-ны өдрийн 182/ШЗ08681 Хүчин төгөлдөр болсон. 2022.08.25, процесс – тойм: дугаар 1 Иргэн Батаас хариуцагч Болорт холбогдуулан, түүний иргэний үнэмлэх дээрх хаягийн...

Холбоос