Шүүн таслах ажилгааны мэдээ

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 2022 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРАЛ

2023-04-27

  СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 2022 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРАЛ.    Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 2022 оны 3 дугаар улирлы...

СҮХБААТАР, ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХҮҮДИЙН 2021 ОНЫ 10-Р САРЫГ 2022 ОНЫ МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЗҮҮЛЭЛТ

2023-04-27

Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь 2021 оны 10-р сард 497 хэрэг, нэхэмжлэл хүлээн авсан бол 2022 оны 9-р сард 569 хэрэг, нэхэмжлэл хүлээн авсан бөгөөд хэрэг, нэхэмжлэлийн тоо 14%-и...

СҮХБААТАР, ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХҮҮДИЙН 2021 ОНЫ 11-Р САРЫГ 2022 ОНЫ МӨН ҮЕТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЗҮҮЛЭЛТ

2023-04-27

Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь 2021 оны 11-р сард 514 хэрэг, нэхэмжлэл хүлээн авсан бол 2022 оны 11-р сард 612 хэрэг, нэхэмжлэл хүлээн авсан бөгөөд хэрэг, нэхэмжлэлийн тоо 19...

Холбоос