Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шийдвэрийн тойм

АВТОМАШИНД ЗОРИУЛААГҮЙ ЗАМААР ЯВЖ ЭВДЭЛБЭЛ ДААТГАЛААС НӨХӨН ТӨЛӨХГҮЙ

2023-05-25

Шийдвэрийн огноо, дугаар: 2023.03.02-ны өдрийн 181/ШШ2023/00688 Шийдвэрийн төрөл: Хүчин төгөлдөр болсон Тойм: 2023.05.22, шийдвэр №8 Иргэн Дандар өөрийн автомашинаар 2021 оны арванхоёрду...

Чөлөө олгох байдлаар ажлаас чөлөөлсөн

2023-04-28

Шийдвэрийн огноо, дугаар: 2022.08.17, 181/ШШ2022/01821   Шийдвэрийн төлөв: хүчин төгөлдөр болсон. Тойм: 2023.03.31, шийдвэр №6,   Санамж: Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй ...

Үертэй гол гатлах үед автомашин эвдэрсэн хохирлыг даатгалын тохиолдол биш гэж үзэв

2023-04-28

Шийдвэрийн огноо, дугаар: 2023.02.13-ны өдрийн 181/ШШ2023/00560 Шүүхийн шийдвэрийн төлөв: Хүчинтэй Тойм: 2023.03.27, шийдвэр №5 Санамж: Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй бөгөөд зөвхөн олон...

Гомдол гаргах хугацааг хэтрүүлж болохгүй

2023-04-28

Шийдвэрийн огноо, дугаар: 2022.10.25, 181/ШШ2022/02392 Шийдвэрийн төлөв: хүчин төгөлдөр болсон. Тойм: 2023.02.15, шийдвэр №4,   2021 оны шүүхийн шийдвэрээр иргэн А-г урьд эрхэлж байсан ажилд н...

Нэхэмжлэх эрхийг хэрэгжүүлэхдээ нотлох үүрэгтэй

2023-04-28

Шийдвэрийн огноо, дугаар: 2022.11.16, 181/ШШ2022/02620 Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болоогүй. Тойм: 2023.02.07, шийдвэр №12 “Т” компани шүүхэд хандаж “Б” компаниас 209,730 төгрөг гаргуулахаар нэ...

Даатгалын тохиолдол бий болох нөхцөл орчныг бүрдүүлээгүй гэж үзэв

2023-04-28

Шийдвэрийн огноо дугаар: 2022.09.07-ны өдрийн 181/ШШ2022/01985 Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болоогүй. Тойм: 2023.01.31, шийдвэр №2 Нэхэмжлэгч М нь нэгэн Даатгалын компанид холбогдуулан Даатгалын...

Гэрээг цуцлахдаа нөгөө талдаа урьдчилан мэдэгдэж, гэрээний үүргээ биелүүлэх боломж олгоно

2023-04-28

Шүүхийн шийдвэрийн дугаар: 2023.01.09, 181/ШШ2023/00154 Тоймын дугаар, огноо: №1, 2023.01.23 Шүүхийн шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болоогүй   Банк бус санхүүгийн байгууллага нь иргэн Дорж, Ц...

Зээлийн гэрээ цуцлагдсан ч зээлийг эргүүлэн төлж дуусгах хүртэл хүү, нэмэгдүүлсэн хүү төлөх үүрэгтэй гэж үзэв

2023-04-28

Шүүхийн шийдвэрийн дугаар: 2022.11.22, 181/ШШ2022/02705 Шүүхийн шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болоогүй 2022.12.14, шийдвэр, тойм-9    Банк бус санхүүгийн байгууллага (ББСБ) нь иргэн Цэрэнтэй ...

Хөдөлмөрийн гэрээг дуусгавар болгох мэдэгдлийг бичгээр гаргаж, ажилтанд танилцуулна.

2023-04-28

Шийдвэрийн дугаар: 2022.10.26-ны өдрийн 181/ШШ2022/02397 Шийдвэрийн төлөв: хүчин төгөлдөр болоогүй 2022.11.21, Шийдвэр-тойм-7 Иргэн Сүх нь Монгол Улсад төсөл хэрэгжүүлж буй гадаадын “П” байгу...

Бусдын нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүндийг гутаасан мэдээ тараасан бол няцаах үүрэгтэй.

2023-04-28

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд 2021 оны 08 дугаар сарын 26-ний өдөр хэвлэлийн бага хурлын үеэр, “МҮИС болон МУИС гэсэн хоёр их сургуулийн нэрийн асуудалд яам ямар байр суурьтай байгаа вэ?” гэсэн сэтгү...

Холбоос

© 2023 он. Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүх. All rights reserved.