Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шийдвэрийн тойм

Барьцааны гэрээ байгуулагдаагүй гэж үзэв

2023-11-06

Шийдвэрийн огноо дугаар: 2023.10.13-ны өдрийн 181/ШШ2023/03274 Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болоогүй. Тойм: 2023.10.30, шийдвэр-хураангуй 12. “А” банк бус санхүүгийн байгууллага нь 2019 ...

Гадаад улсад ажилд зуучилсан

2023-10-23

Шийдвэрийн огноо, дугаар: 2023.01.31-ний өдрийн 181/ШШ2023/000436 Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон. Тойм: 2023.09.10, шийдвэр-хураангуй 9.        &n...

Ажилтны нийгмийн даатгалын шимтгэлийг хугацаанд нь төлөөгүйгээс үүсэх үр, дагаврыг ажил олгогч хариуцна.

2023-10-23

Шийдвэрийн дугаар: 2023.06.09, 181/ШШ2023/01887 Шийдвэрийн төлөв: хүчин төгөлдөр болсон. Тойм: 2023.10.10, шийдвэр-хураангуй-10. Иргэн Баяр “Д” компанитай Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан ажиллаж...

Даатгалын нөхөн төлбөр авахаар хуурамч нотлох баримт гаргах буюу түүнийг хууль бус аргаар цуглуулахыг хориглоно.

2023-10-23

Шийдвэрийн огноо дугаар: 2023.08.08-ны өдрийн 181/ШШ2023/02488 Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон. Тойм: 2023.10.03, шийдвэр-хураангуй 11. Нэхэмжлэгч М нь “Х” даатгалын компанид холбогд...

АВТОМАШИНД ЗОРИУЛААГҮЙ ЗАМААР ЯВЖ ЭВДЭЛБЭЛ ДААТГАЛААС НӨХӨН ТӨЛӨХГҮЙ

2023-05-25

Шийдвэрийн огноо, дугаар: 2023.03.02-ны өдрийн 181/ШШ2023/00688 Шийдвэрийн төрөл: Хүчин төгөлдөр болсон Тойм: 2023.05.22, шийдвэр №8 Иргэн Дандар өөрийн автомашинаар 2021 оны арванхоёрду...

Чөлөө олгох байдлаар ажлаас чөлөөлсөн

2023-04-28

Шийдвэрийн огноо, дугаар: 2022.08.17, 181/ШШ2022/01821   Шийдвэрийн төлөв: хүчин төгөлдөр болсон. Тойм: 2023.03.31, шийдвэр №6,   Санамж: Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй ...

Үертэй гол гатлах үед автомашин эвдэрсэн хохирлыг даатгалын тохиолдол биш гэж үзэв

2023-04-28

Шийдвэрийн огноо, дугаар: 2023.02.13-ны өдрийн 181/ШШ2023/00560 Шүүхийн шийдвэрийн төлөв: Хүчинтэй Тойм: 2023.03.27, шийдвэр №5 Санамж: Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй бөгөөд зөвхөн олон...

Гомдол гаргах хугацааг хэтрүүлж болохгүй

2023-04-28

Шийдвэрийн огноо, дугаар: 2022.10.25, 181/ШШ2022/02392 Шийдвэрийн төлөв: хүчин төгөлдөр болсон. Тойм: 2023.02.15, шийдвэр №4,   2021 оны шүүхийн шийдвэрээр иргэн А-г урьд эрхэлж байсан ажилд н...

Нэхэмжлэх эрхийг хэрэгжүүлэхдээ нотлох үүрэгтэй

2023-04-28

Шийдвэрийн огноо, дугаар: 2022.11.16, 181/ШШ2022/02620 Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болоогүй. Тойм: 2023.02.07, шийдвэр №12 “Т” компани шүүхэд хандаж “Б” компаниас 209,730 төгрөг гаргуулахаар нэ...

Даатгалын тохиолдол бий болох нөхцөл орчныг бүрдүүлээгүй гэж үзэв

2023-04-28

Шийдвэрийн огноо дугаар: 2022.09.07-ны өдрийн 181/ШШ2022/01985 Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болоогүй. Тойм: 2023.01.31, шийдвэр №2 Нэхэмжлэгч М нь нэгэн Даатгалын компанид холбогдуулан Даатгалын...

Холбоос