Эвлэрүүлэн зуучлах

Итгэмжлэл олгох тухай

2023-04-26

ИТГЭМЖЛЭЛ ОЛГОХ ТУХАЙ 20____оны сарын____өдөр                      №                        Улаанбаатар хот   Итгэмжлэл олгох тухай _______________________өргөдөлтэй____________...

Өргөдөл гаргах загвар

2023-04-26

СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ  ДЭХ ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАЛД ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ НЬ 2020 оны ....сарын ....өдөр                                                                           ...

ТАНИЛЦУУЛГА

2022-08-07

Монгол улсад 2010 оны 5 сараас Япон Улсын “Жайка” Олон Улсын хамтын ажиллагааны байгууллага, Монгол Улсын Дээд Шүүх, Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбоо хамтран “Эвлэрүүлэн зуучлах тогтолцоог сайжруулах төс...

Холбоос